Vroeg of laat komt iedereen op een punt dat ze niet meer verder groeien. Of je nou in loondienst werkt of een eigen bedrijf hebt, er is een grens, een glazen plafond, waar je keer op keer tegenaan botst. Deze grens is je huidige mindset. Om deze grens te doorbreken zijn de drie mindset-shifts nodig die in het e-book Reset je brein staan.

Maar weten wat de mindset-shifts zijn, verandert nog niks. We zijn zo gewend om alles te analyseren dat het ook belangrijk is om de reden te weten waarom je de mindset-shifts niet kan maken.

Blog door Kavita Bansi

De behoeftepiramide van Maslow

Verschillende psychologische studies tonen aan dat er een model of proces bestaat dat aangeeft op welke wijze mensen zich ontwikkelen in behoefte en wat ze willen bereiken in het leven. De behoeftepiramide van Abraham Maslow, met zes niveaus, is hier het bekendste model van. Versimplificeert in 4 niveaus verloopt het model als volgt:

Allereerst is er de behoefte voor veiligheid, om in de primaire levensbehoefte te voorzien. Als deze behoefte veilig is gesteld, staan we open voor de mensen om ons heen. We vormen een gemeenschap, hebben gemeenschappelijke waarden en normen, vaak vanuit een bepaalde godsdienst bepaald.

Voor sommige mensen is het halen van de eerste twee niveaus voldoende in het leven, anderen voelen de behoefte om meer uit zichzelf te halen, zichzelf te ontwikkelen en meer waardering en erkenning te ontvangen. Dit is het niveau waarop de individuele zelf beter ontwikkeld wordt, inclusief de persoonlijke waarden en doelen. Voor de grootste groep mensen brengt dit niveau genoeg voldoening voor de rest van hun leven.

Bij een kleine groep begint het gevoel op te komen dat zij niet hun volledig potentie benutten en dat er veel meer in hun zit. Dit is de groep mensen die op zoek gaan naar manieren om naar het laatste niveau te gaan waarbij het groter geheel weer belangrijk wordt. Maar in plaats van gemeenschappelijke waarden en normen, gaat het nu om Universele waarden en normen en om een positieve bijdrage te leveren aan het leven van anderen vanuit een persoonlijke missie.

Voor sommige mensen is het halen van de eerste twee niveaus voldoende…

Het probleem is dat we alles willen rationaliseren…

Waarom niet iedereen het laatste niveau kan bereiken

Om naar het laatste niveau te gaan, zijn dus de 3 mindset-shifts nodig. Het probleem is dat we alles willen rationaliseren en het proces van rationalisatie zo ver is doorgevoerd op alle vlakken van de samenleving, dat we vervreemd zijn geraakt van onze menselijke zoektocht naar zingeving. Daarom wordt zingeving vaak ‘zweverig’ genoemd. Tot we in een persoonlijke crisis als een levensbedreigende situatie of burnout terecht komen.

Back to the future

Maar zolang we op automatische piloot leven, denken en handelen we nog vanuit een collectieve bewustzijn dat al vanaf de 18e eeuw zijn stempel drukt op de moderne samenleving. Beginnend met de industriële revolutie, met lange werkweken en onpersoonlijke banen.

Daarnaast zorgde de opkomst van de natuurwetenschappen, kapitalisme, rationalisering van de leefwereld en secularisatie ervoor dat de samenleving op een berekenende, winstgevende manier werd ingericht. Een voorbeeld hiervan is het onderwijs dat gericht is op een toekomst in loondienst als voornaamste manier om in je levensonderhoud te voorzien. Aan persoonlijk geluk wordt geen aandacht besteed. Alles is gericht op werk en op zo veel mogelijk werken.

Wat je ook in de samenleving ziet is een schaarstementaliteit, een competitieve win/verlies-houding in menselijke relaties en de onbedwingbare drang om alles te beredeneren en te analyseren. Inclusief de onvermijdelijke vragen:
Is dit alles?
Hoe word ik gelukkig?
Wat is het doel van het leven?

Maar een gezond verstand beantwoordt deze vragen niet, want je gezonde verstand is al lang geleden geprogrammeerd. Het is dus tijd om je brein te resetten, zodat je de shift kan maken naar het laatste niveau waar je Succesvol én gelukkig wordt en alle stress en zorgen los kan laten.

Download hier het gratis e-book “Van hustle naar flow.” Of plan nu een afspraak in mijn agenda om direct aan de slag te gaan zodat jij ook alles kunt hebben, ZONDER stress en burnout.

Bronvermelding:
Hawkins, D.R. (2009). Healing and Recovery. USA: Hay House.
Hoof, J. van & J. van Ruysseveldt (red.) (1999) [1996]. Sociologie en de moderne samenleving. Amsterdam: Boom.